AS_376858767_1600_501_K50.jpg

Test & assessment

Analytic_1080_635_K30.jpg

Beteendeobservation

DISC-test 24 frågor.

DISC-test 60 frågor.

DISC-test 80 frågor.

 

Personlighet. Karaktärsdrag.

HSP 31 frågor.

Femfaktorsmodellen 44 frågor.

Femfaktorsmodellen 120 frågor.

 

Konflikt- och förhandlingsmönster

 

Konfliktmönster 40 frågor.

 

Kommunikation

Transaktionsanalys 61 frågor.

 

Hälsa

Stress och affektnivå 20 frågor.

 

AS_376858767_1600_501_K50.jpg